Vad kan det kosta att bo?

Detta är inte bara en fråga om existens för individen utan också för samhället som helhet. Ekonomins konkurrenskraft förstörs av höga bostadskostnader.


Bostadskostnaderna är en avgörande faktor för många sociala och ekonomiska problem. Frågan om hur mycket en person behöver för att leva bestäms på ett avgörande sätt av bostads- och energikostnaderna.

  Omdefiniering av boende- och energikostnader


GEMINI nästa generation tar steget upp för att helt omdefiniera dessa bostads- och energikostnader.

Hur mycket energi ska ett hus generera? Hur mycket energi ska ett hus generera?
Så mycket som möjligt! För vi måste sluta med olja, kol, biobränsle, naturgas och uran. Våra hus bör bidra så mycket som möjligt till detta.
 


Nyheter och uttalanden om aktuella ämnen som rör energiomställningen, klimatskydd och den nödvändiga utvecklingen mot globalt välstånd.

Hur mycket byggmaterial behövs?
Mängden byggmaterial börjar med beslutet om hur många våningar som ska byggas. Steget från bara bottenvåning till bottenvåning är ett stort steg.


Hur mycket energi ska ett hus generera? Hur mycket energi ska ett hus generera?
Så mycket som möjligt! För vi måste sluta med olja, kol, biobränsle, naturgas och uran. Våra hus bör bidra så mycket som möjligt till detta.
          Vad kan det kosta att bo?: Detta är inte bara en fråga om existens för individen utan också för samhället som helhet. Ekonomins konkurrenskraft förstörs av höga bostadskostnader. https://gemini.pege.org/prehistory-sv/how-much-can-living-cost.htm