Koľko môže stáť život?

Nie je to len otázka existencie jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Vysoké náklady na bývanie ničia konkurencieschopnosť hospodárstva.


Náklady na bývanie sú rozhodujúcim faktorom mnohých sociálnych a hospodárskych problémov. O tom, koľko človek potrebuje na život, rozhodujúcou mierou rozhodujú náklady na bývanie a energie.

  Nové vymedzenie nákladov na bývanie a energie


GEMINI next Generation sa snaží úplne zmeniť tieto náklady na bývanie a energie.

Koľko energie by mal dom vyrábať? Koľko energie by mal dom vyrábať?
Tak, ako je to len možné! Pretože sa musíme zbaviť ropy, uhlia, biopalív, zemného plynu a uránu. Naše domy by k tomu mali prispieť čo najviac.
 


Správy a vyjadrenia k aktuálnym témam týkajúcim sa energetickej transformácie, ochrany klímy a nevyhnutného vývoja smerom ku globálnej prosperite.

Koľko stavebného materiálu je potrebné?
Množstvo stavebného materiálu sa začína rozhodnutím, koľko poschodí sa má postaviť. Krok od len prízemia k prvému poschodiu je obrovský skok.


Koľko energie by mal dom vyrábať? Koľko energie by mal dom vyrábať?
Tak, ako je to len možné! Pretože sa musíme zbaviť ropy, uhlia, biopalív, zemného plynu a uránu. Naše domy by k tomu mali prispieť čo najviac.
          Koľko môže stáť život?: Nie je to len otázka existencie jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Vysoké náklady na bývanie ničia konkurencieschopnosť hospodárstva. https://gemini.pege.org/prehistory-sk/how-much-can-living-cost.htm