Hva kan det koste å leve?

Dette er ikke bare et eksistensspørsmål for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Økonomiens konkurranseevne ødelegges av høye boligkostnader.


Boligkostnader er en avgjørende faktor i mange sosiale og økonomiske problemer. Spørsmålet om hvor mye en person trenger for å leve avgjøres i stor grad av bolig- og energikostnadene.

  Omdefinering av bolig- og energikostnader


GEMINI next Generation tar skrittet fullt ut for å omdefinere disse bolig- og energikostnadene.

Hvor mye energi bør et hus produsere? Hvor mye energi bør et hus produsere?
Så mye som det overhodet er mulig! Fordi vi må ut av olje, kull, biodrivstoff, naturgass og uran. Husene våre bør bidra så mye som mulig til dette.
 


Nyheter og uttalelser om aktuelle temaer knyttet til energiomstilling, klimavern og den nødvendige utviklingen mot global velstand.

Hvor mye byggemateriale trengs?
Mengden byggemateriale starter med beslutningen om hvor mange etasjer som skal bygges. Steget fra bare første etasje til andre etasje er et stort sprang.


Hvor mye energi bør et hus produsere? Hvor mye energi bør et hus produsere?
Så mye som det overhodet er mulig! Fordi vi må ut av olje, kull, biodrivstoff, naturgass og uran. Husene våre bør bidra så mye som mulig til dette.
          Hva kan det koste å leve?: Dette er ikke bare et eksistensspørsmål for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Økonomiens konkurranseevne ødelegges av høye boligkostnader. https://gemini.pege.org/prehistory-nb/how-much-can-living-cost.htm