Каква е цената на живота?

Това е въпрос на съществуване не само за отделния човек, но и за обществото като цяло. Високите разходи за жилища унищожават конкурентоспособността на икономиката.


Разходите за жилище са решаващ фактор за много социални и икономически проблеми. Въпросът за това колко средства са необходими на човек, за да живее, се определя в решаваща степен от разходите за жилище и енергия.

  Предефиниране на разходите за жилище и енергия


Следващото поколение GEMINI се заема да промени изцяло тези разходи за жилища и енергия.

Колко енергия трябва да произвежда една къща? Колко енергия трябва да произвежда една къща?
Доколкото е възможно! Защото трябва да се откажем от петрола, въглищата, биогоривата, природния газ и урана. Нашите къщи трябва да допринесат за това, доколкото е възможно.
 


Новини и изявления по актуални теми, свързани с енергийния преход, опазването на климата и необходимото развитие към глобален просперитет.

Колко строителни материали са необходими?
Количеството строителни материали започва с решението колко етажа да се построят. Стъпката от само партер до първи етаж е огромен скок.


Колко енергия трябва да произвежда една къща? Колко енергия трябва да произвежда една къща?
Доколкото е възможно! Защото трябва да се откажем от петрола, въглищата, биогоривата, природния газ и урана. Нашите къщи трябва да допринесат за това, доколкото е възможно.
          Каква е цената на живота?: Това е въпрос на съществуване не само за отделния човек, но и за обществото като цяло. Високите разходи за жилища у https://gemini.pege.org/prehistory-bg/how-much-can-living-cost.htm